Tobaksjätte köpte forskare

Dokument från tobaksbolaget Philip Morris visar att bolaget ligger bakom en artikel som ifrågasätter tidigare forskning om sambandet mellan passiv rökning och plötslig spädbarnsdöd.

Under strecket
Publicerad
Annons

Forskarartikeln beställdes av Philip Morris, som ska ha förhandsgranskat och begärt ändringar i den. Artikeln publicerades år 2001 i en ansedd tidning om barnmedicin. Artikelförfattaren framför där sin misstro mot forskning som visar ett samband mellan passiv rökning och plötslig spädbarnsdöd, skriver den brittiska medicinjournalen Medical News Today.

Visserligen framkom det i samband med publiceringen att Philip Morris var med och sponsrade artikelförfattarens forskning, men inte att de tagit initiativ till den vetenskapliga artikeln, eller att de lagt sig i och krävt ändringar innan publicering.

Annons
Annons
Annons