X
Annons
X

Tjuvstartar arbetet med nya Slussen

Redan nu har arbeten med nya Slussen påbörjats. Trots att detaljplanen ännu inte har vunnit laga kraft görs förberedande ledningsomläggningar inför den stora ombyggnaden nästa år. I dagarna tar Mark- och miljööverdomstolen ställning till om den ska pröva Slussens detaljplan eller inte.

Mark- och miljödomstolen beslutade, i december förra året, att upphäva detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. Staden överklagade till högsta instans och i dag eller i morgon väntas Mark- och miljööverdomstolen att ta beslut om den ska behandla Slussens detaljplan eller inte.

Slussens ombyggnad har till viss del redan startat med ledningsomläggningar. Ledningarna måste flyttas inför rivningar nästa år och ska också uppgraderas till modern standard. Ledningarna är av alla typer som el, tele, internet, värme och vatten.

Daniel Petersson dyker i rören, som är 1,2 meter i diameter, vid besiktningen av de 300 meter långa avloppsledningarna på Skeppsbron och under Karl Johan-slussen.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 2

Tobias Fransson spolar Daniel Petersson ren efter dyket.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X