X
Annons
X

Tjusarkonung, tyrann, teaterkung?

Biografier över svenska kungar är på modet, gärna i tegelstensformat. På bokhandelsdiskarna i höstas trängdes Ernst Brunners 800-sidiga roman om Karl XII:s liv, från Bonniers förlag, och Peter Froms 400-sidiga undersökning om Karl XII:s död, från Historiska Media. Hos Prisma har Lars-Olof Larssons stora Gustav Vasa utkommit i en andra upplaga, och författaren har följt upp med en bok om Vasasönerna. Hos Wahlström & Widstrand utgavs 2004 den nära 500-sidiga Gustaf III. En biografi av Leif Landen. Bland svenska monarker är Gustaf III en av de mest kontroversiella – tjusarkonung, tyrann, teaterkung? Landens närmaste föregångare är historikern Erik Lönnroth, som till Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 skrev "Den stora rollen: Kung Gustaf III spelad av honom själv". Det är en komprimerad, gnistrande spirituell framställning, där tyngdpunkten ligger på politiken, särskilt det utrikespolitiska spelet. När litteraturvetaren Leif Landen griper sig an Gustaf III, har ambitionen varit att ge en allsidig och nyanserad skildring.

Materialet om Gustaf III är jättelikt och berör allt ifrån politik och statsrätt till retorik, teater, litteratur, bildkonst, pedagogik, religion, rättsväsende, finanser och så vidare. Landen har vinnlagt sig om att läsa in sekundärlitteraturen, och han har gått till källor som brev och memoarer på jakt efter vittnesbörd om kungen. Han söker fånga in Gustafs undanglidande personlighet, draget av rastlöshet och oro, den älskvärda vänlighet som prisas av anhängarna medan motståndarna talar om förställning, sinnet för etikett och ceremonier, intresset för kläder som ligger bakom införandet av en nationell dräkt. Han beskriver kungens utseende; vi får till exempel veta att han inte använde peruk utan lät frisera sitt eget hår. Han studerar relationerna till föräldrarna, främst den dominerande Lovisa Ulrika, och till bröderna Carl och Fredrik Adolf, båda kända för sina amorösa äventyr. Dessa var av klart heterosexuell art, medan Gustaf anklagades av sina fiender för "italienska vanor".

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X