Tjejerna lyckas bättre i skolans betygsrace

Under strecket
Publicerad
Annons

Stockholm De som lämnade gymnasieskolan i våras fick något högre betyg än årskullarna före.
Men samtidigt ökar betygsgapet mellan killar och tjejer.
Toppbetyg i gymnasieskolan, det vill säga Mycket väl godkänd i alla ämnen, motsvarar 20,0 poäng. I våras låg medelbetyget på 14,0 poäng, jämfört med 13,8 poäng läsåret dessförinnan.

– En förklaring kan vara betygsinflation, det kan också vara så att undervisningen blir effektivare - att lärarna blir bättre på att få eleverna att nå målen, säger enhetschef Jan Sydhoff vid Skolverket.

Annons
Annons
Annons