Annons

Tjänstepensionerna är ungdomsfientliga

Dagens tjänstepensioner är resultatet av en lång rad av kompromisser mellan arbetsmarknadens parter, vilket skapar ett oöverskådligt lapptäcke som inte gynnar enskilda löntagare. Systemet bör förändras och bli mer frivilligt och överskådligt. Det skriver professorerna Michael Møller och Niels Christian Nielsen, som granskat tjänstepensionerna på uppdrag av SNS.

Under strecket
Publicerad

Vi har på uppdrag av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, granskat det svenska tjänstepensionssystemet. Internationellt har Sveriges reformerade allmänna pensionssystem fått mycket beröm. Därför har vi överraskats av att det svenska tjänstepensionssystemet – som står för en betydande del av befolkningens pensionssparande – har ett antal påtagliga brister.

Det svenska tjänstepensionssystemet är inkonsekvent. I praktiken innebär det ett tvång för löntagarna att spara åtskilligt av sitt löneutrymme. Detta tvång är i och för sig inte orimligt eftersom samhället har ett legitimt intresse av att säkra medborgarnas grundtrygghet efter pensionen. Men samtidigt har individen stor frihet att disponera pensionskapitalet så att denna trygghet undergrävs.

Annons
Annons
Annons