Tjäna pengar på annans mark inte allemansrätt

Foto: HANS T DAHLSKOG / SCANPIX
Under strecket
Publicerad
Annons

Europarättsjuristen
Lars-Ola Hull riktar kritik mot LRF och påstår att LRF ”har svikit det privata markägarintresset” och exemplifierar med allemansrätten och renskötselrätten. Hulls kritik saknar grund.

Arbete med att stärka den enskilda äganderätten är sedan länge en av LRFs viktigaste uppgifter. Bland de frågor som LRF särskilt engagerat sig i finns både allemansrätten och renskötselrätten.

Annons
Annons
Annons