Tittarnas val: Saluhallar

Under strecket
Publicerad
Annons

Till sjätte och sista avsnittet av Edward Bloms Stockholm fick tittarna själva välja temat och vinnaren blev: torghandel och saluhallar i Stockholm.

Annons
Annons
Annons