Annons

Folkhälsomyndigheten: 180 avlidna i Sverige

Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.
Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten. Foto: Ali Lorestani/TT

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för att öka provtagningen.

– Kapaciteten att provta kommer att utökas, den har utökats successivt och nu kommer det kraftansamlar för att göra det ännu mer, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.

Under strecket
Publicerad

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog inleder tisdagens pressträff med att redogöra för det globala läget - cirka 716 000 fall och 34 000 döda i världen.

Sverige har ungefär 4 435 bekräftade fall, varav 407 fall rapporterats det senaste dygnet.

– Det vi vet i dag är att det är 180 avlidna i Sverige, säger Wallensten.

358 personer har intensivvårdats, enligt Folkhälsomyndighetens siffror.

– Vi har fortfarande som övergripande strategi att plana ut kurvan av insjuknande, så att vården kan hantera den här krisen, säger Wallensten.

Strategin är fortsatt att försöka minska hastigheten av smittspridningen. Det viktigaste är de råd och rekommendationer för äldre och folk i andra riskgrupper.

Tidigare under tisdagen kom ett beslut från regeringen om besöksförbud på alla landets äldreboenden. Samtidigt presenterades ett nytt uppdrag till Folkhälsomyndigheten.

– Vi har fått ett uppdrag för utökad diagnostik för den här smittan. Kapaciteten att provta kommer att utökas, den har utökats successivt och nu kommer det kraftansamlas för att göra det ännu mer. Vi har fått i uppdrag att ta fram en nationell strategi och samordna arbetet med andra aktörer som kan hjälpa till, säger Wallensten.

Annons
Annons

Viktigast är fortsättningsvis att patienter ska prioriteras i samband med den utökade provtagningen, och i andra hand testning av vårdpersonal för att de ska kunna upprätthålla sitt arbete.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, berättar om det fortsatta arbetet med skyddsutrustning.

– Det är fortfarande så att vi på nationell nivå inte har något lager. Det som går in går ut ganska direkt. Vi hanterar enbart akuta behov, framförallt till regionerna, säger hon.

Socialstyrelsen har sedan ett par veckor tillbaka ställt ett uppdrag på MSB, att via länsstyrelserna samordna Sveriges kommuner inom det regionala och geografiska områdesansvaret.

En process har tagits fram som innebär att länsstyrelserna kommer att stödja med den regionala samordningen vad gäller lägesbild, fakta och behovsanalys, säger Sandwall.

Vad gäller samordningsuppdragen kring intensivvård, så har Socialstyrelsen sedan i dag data kopplad från svenska intensivvårdsregistret för att kunna stödja regionerna med en bättre lägesbild.

Jenny Rehnman, avdelningschef vid Socialstyrelsen, berättar om myndighetens enkät till landets kommuner som visar på lägre beredskap i storstadskommunerna i fråga om material och skyddsutrustning.

– Beredskapen vad gäller personalförsörjning är måttlig, generellt i Sverige. Där kan man omfördela. Vad gäller material och skyddsutrustning så är beredskapen lägre och den är som allra lägst i storstadskommunerna, säger Jenny Rehnman.

Mikael Tofvesson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är på plats för att prata om desinformation, vilseledning och propaganda.

Annons
Annons

– Det vi ser just nu är att det förekommer en betydande mängd desinformation och vilseledande uppgifter i vår omvärld och i Sverige, säger han.

Desinformationen kan handla om att covid-19 är ett resultat av biologisk krigföring, att sjukdomen är ofarlig, att det inte råder yttrandefrihet i Sverige eller att Sverige inte gör något för att bekämpa viruset, säger Tofvesson.

Men Sverige är dock inte ett huvudmål för informationspåverkan just nu, säger Tovesson på pressträffen.

– Det vi gör från MSB är att följa och analysera vad hotaktörer, som vi vet använder de här metoderna normalt, gör mot oss just nu.

Man undersöker också vad vi svenskar är oroliga för, en oro som kan utnyttjas för desinformation och vilseledning.

– Rädsla och oro gör oss mer sårbara för desinformation och vilseledning.

Tänk källkritiskt, sprid inte rykten och fundera över var informationen kommer ifrån är några av uppmaningarna till allmänheten.

Folkhälsomyndigheten får frågan om de ser någon poäng i att testa mer och när man kommer att kunna börja testa mer, och Wallensten hänvisar till att myndigheten kommer att veta mer den kommande tiden.

– Vi har varit tydliga med att vi gärna ser testning av de som kommer in i sjukvården, så att vi kan ha en riktigt bra vård med personal som är på plats. När det behovet uppfyllts kan man blicka utåt och se var man annars kan hjälpa till i samhället. Och då är det samhällsviktiga funktioner i första hand, säger Wallensten.

Hur många IVA-patienter som har skrivits ut i Sverige går inte att svara på.

– Vi har inte det sammanställt. Det är klart att den typen av uppgifter bör gå att få fram. Men det är många som skrivs ut och många som tillfrisknar. Det ska man inte glömma, det är ett viktigt signalvärde i det, säger Wallensten.

Wallensten får frågan om han delar region Stockholms bedömning, att peaken kommer att komma den 13 april.

– Jag vågar aldrig vara så pass specifik. Vi får se dag för dag. Även under en influensasäsong är det väldigt svårt att förutsäga när det vänder. Vi räknar med att det kommer fortsätta gå upp, men exakt när det vänder vet jag inte.

Arbetet med en ökad provtagning kommer att inkludera att titta på olika typer av tester.

– Det som finns nu är tester som kan säga om du är sjuk eller inte. Sen kanske det kommer antikroppstester längre fram, som berättar om du varit sjuk eller inte. Så det kommer att inkludera ett tänk kring alla de här sakerna, säger Wallensten.

Socialstyrelsen får frågan om det en risk att jobba inom sjukvården i dag.

– Nej så ska det inte vara. Man ska ha rätt utbildning, rätt utrustning och ha kunskap hur man hanterar sin utrustning och hur man gör sitt jobb och det är arbetsgivarens ansvar. Sen har vi en utmaning med uthålligheten med skyddsmaterial, säger Johanna Sandwall.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons