Annons

SvD:Tio förslag för ett bättre försvar

SvD
Publicerad

Svenska soldater och sjömän gör betydelsefulla insatser i internationella krishärdar. Detta finns all anledning att känna stolthet över. Internationellt engagemang ska även i framtiden vara en viktig dimension i säkerhets- och försvarspolitiken. Men det nationella försvaret behöver stärkas. Sverige ska kunna hävda sin integritet och främja ökad säkerhet i vårt närområde.

Försvars- och säkerhetspolitiken ska varken präglas av alarmism eller blåögdhet.

Annons
Annons
Annons