Tingsrättens framtid kan bli en rättsfråga

Den infekterade striden om Rådhuset och var Stockholms tingsrätt i fortsättningen ska ha sin adress kan sluta i en juridisk tvist. GE Real Estate, som vill att hela verksamheten ska flyttas till Klamparen på Fleminggatan, anser att upphandlingen inte gått korrekt till.

Under strecket
Publicerad
Annons

Stockholms tingsrätt ska minskas och samtidigt effektiviseras. Detta sker genom att vissa delar överförs till Solna och Södertörn. Tanken har sedan varit att koncentrera verksamheten som blir kvar till en av de två lokaler som tingsrätten använder i dag, det vill säga antingen Rådhuset eller fastigheten Klamparen på Fleminggatan.
Domstolsverket begärde in förslag på hur de båda byggnaderna skulle kunna byggas om för att motsvara tingsrättens krav och valet föll på Klamparen. I en skrivelse till regeringen konstaterade Domstolsverket till och med att Klamparen är ”det enda acceptabla alternativet”.
Efter det att Domstolsverket bett om att få teckna ett hyreskontrakt med Klamparens ägare, GE Real Estate, kontaktades regeringen av ägaren till Rådhuset, det statliga fastighetsbolaget Vasakronan. Bolaget har under processens gång tagit fram fyra, hett omdebatterade, alternativ för hur det k-märkta Rådhuset skulle kunna byggas om. I skrivelsen bad Vasakronan om en förnyad analys av tingsrättens
placering.

Annons

Stadsbyggnadsnämnden har sedan beslutat att Rådhusets vindsvåning och fasader mot innergårdarna trots allt får byggas om, förutsatt att domstolsverksamheten blir kvar i huset. Stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjesson har uttalat sig för en sådan lösning. Huset byggdes 1915 i nationalromantisk stil med inspiration hämtad från Vadstena slott och byggnaden har i dag ett högt skyddsvärde.
Detta har lett till att Vasakronan, efter avslutad upphandling, kunnat lägga fram ett nytt förslag till Domstolsverket. Därmed följs inte de krav på likabehandling som gäller vid offentlig upphandling utan Vasakronan har getts positiv särbehandling som statligt företag, menar GE Real Estate. Man går så långt som att tala om indirekt statsstöd, politiska hänsyn och ministerstyre.
GE Real Estate skriver i ett brev till Domstolsverket att det går att förlänga den underjordiska ”Suckarnas gång” till Klamparen. Suckarnas gång går från polishuset och häktet i närheten till Rådhuset och används för att förflytta
frihetsberövade till rättssalen. En annan sak som framhålls är att tingsrätten, om man väljer Rådhuset, helt saknar framtida möjligheter att expandera.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons