Annons

”Timbros ’skolexperter’ väljer fel måltavla”

Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund
Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund Foto: Bertil Ericson/TT

Tankesmedjan Timbro föreslår avskaffandet av lärarlegitimationen. Många av de sakförhållanden och problem som Timbro beskriver kan Lärarnas Riksförbund instämma i. Däremot kommer Timbro fram till helt fel slutsats, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgångar. Sedan ett antal decennier har skolhuvudmännen, såväl kommunala som privata, bemannat lärartjänsterna med personer som saknar utbildning för det de ska göra. Till skillnad från Timbro (SvD Debatt 23/8) tror Lärarnas Riksförbund att en viktig förutsättning för att eleverna ska lära sig ett ämne är att läraren själv är utbildad i det.

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde för några år sedan visade det sig att cirka hälften (!) av undervisningen i svenska respektive matematik i årskurs 7–9 i grundskolan bedrevs av personer som saknade ämnesutbildning för detta. Vi tror inte detta främjar en god resultatutveckling hos eleverna.

Annons
Annons
Annons