Annons
X
Annons
X

Tillväxtverket kritisk till användning av EU-stöd

Tillväxtverket riktar kritik mot hur medel ur EU:s strukturfonder används i Sverige. I en färsk rapport som ska presenteras för EU-kommissionen efterlyster myndigheten bättre genomlysning och effektivare användning av pengarna för att uppnå målen. Samtidigt har Europa en hel del att lära av den svenska modellen.

Som SvD Näringsliv rapporterat har
stora miljardbelopp ur EU:s så kallade strukturfonder missbrukats. Pengar har används till projekt som riskerar att skuldsätta flera av Europas redan hårt pressade länder ytterligare.

I en rapport har Tillväxtverket analyserat vad som har uppnåtts och vad som skulle kunna göras bättre i genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige. Totalt omfattar programmen 20 till 25 miljarder kronor fördelat i åtta olika fonder. Och även om Sverige inte lagt pengarna några skräckexempel finns det enligt verket en rad områden där pengarna kunnat användas bättre.

– Vi efterlyser ett nytänk till nästa period och en tydligare koppling mellan universitet och det privata näringslivet. Idag ska t ex 40 procent av pengarna gå till näringslivsutveckling och entreprenörer i syfte att få fler växande företag och innovationer. Istället för traditionella satsningar vill vi se fler riskkapitalprojekt och mer pengar till de universitet som är innovationsorienterade, säger Göran Brulin, analytiker på Tillväxtverket och ansvarig för utvärderingen av de svenska regionala strukturfondsprogrammen.

Annons
X

Enligt Tillväxtverket är lösningen fler innovationsorienterade universitet som jobbar närmare näringslivet och privata riskkapitalister.

– Kan man jobba med innovationer i ett senare skede är chanserna större att pengarna blir en lyckosam satsning på tillväxt. Idag läggs pengarna mest på forskningsstadiet”, säger han.

Myndigheten ställer sig också tveksam till om de fondmedel som idag används för satsningar inom kulturområdet verkligen leder till mer tillväxt. Kutlur & Kulturarv får idag motsvarande 10 procent eller 1 miljard kronor ur strukturfonderna.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  - Pengarna är ämnade för regional tillväxt och konkurrenskraft. Även om man i sina ansökningar skriver att en ombyggnad av ett kulturarv ska leda till mer konkurrenskraft ser vi lite väl mycket av inställningen att endast bevara kulturen, säger Göran Brulin.

  Rapporten presenteras för EU-kommissionen i juni och Göran Brulin tycker att regeringen borde göra mer för att lyfta fram Sverige som ett bra exempel om att det går att styra om medlen i rätt riktning.

  – Vi är alla beroende av att Europa börjar växa. Av den forskning som vi gjort visar att Sverige förmått använda medlen på ett sätt som övriga 26 medlemsstater skulle behöva lära sig av – vilket även EU-kommissionen erkänt när det varit så kallat Annual Review Meeting i Bryssel, säger han.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X