Tillväxtmål motverkar miljön

Under strecket
Publicerad
Annons

Bilismen ökar liksom försäljningen av stora bensinslukande modeller. Statsminister Göran Persson inrättar ett samordningskansli för hållbar utveckling i statsrådsberedningen för att Sverige ska vara ett föregångsland inom miljöområdet. Statsministern och miljöminister Lena Sommerstad skriver om denna vision i en debattartikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2003-06-04. I artikeln förklaras vikten av att integrera miljöhänsyn inom alla politiska områden, både nationellt, inom EU och globalt. Men Persson och Sommerstad berör inte de dominerande föreställningar om tillväxt som i dag motverkar en hållbar utveckling.

Bilismen ökar liksom försäljningen av stora bensinslukande modeller, medan varken samåkning eller bilpooler slagit igenom. Informationsteknologin som skulle minska transportbehoven, har i stället inneburit en utökad marknad med fler transporter. Dessutom gynnas stora köpcentrum utanför tätorten som kräver bil på närbutikernas bekostnad. SIKA, statens institut för kommunikationsanalys, skriver i sin uppföljning av de transportpolitiska målen 2002 att: ”Utsläppen av koldioxid, som är det viktigaste och svåraste av problemet fortsätter att öka. Den sammanfattande bedömningen för delmålet en god miljö blir därför att utvecklingen går åt fel håll”. Dessa trender gynnas av dagens tillväxtbegrepp och går tvärt emot regeringens övergripande mål om en hållbar utveckling. Föreställningen om att en ökad tillväxt förutsätter både ökade transporter och en ökad energiförbrukning tas fortfarande i realiteten för givet inom näringslivspolitiken.

Annons
Annons
Annons