Annons

Tillväxtens onda spiral

Jakten på tillväxt medför att stressen i arbetslivet blir allt hårdare och att det skapas en allt större andel av tärande verksamhet i samhället. Som nation får vi högre BNP, men i realiteten blir vi allt fattigare. Vi hamnar i en ond spiral som måste brytas, och den kan inte brytas med en ständig tillväxt, skriver systemforskaren Nils O Larsson.

Publicerad

I den samhällsekonomiska debatten talas ofta om att vi behöver tillväxt för att vi ska kunna bibehålla vår välfärd. Tillväxten mäts i form av bruttonationalproduktens, BNP, ökning.
Bruttonationalprodukten är summan av all produktion och alla utförda tjänster. Ett högt värde på BNP per invånare anses innebära ett mått på en nations relativa standard.
BNP mäter endast arbete och produkter som omsätts på en marknad. Oavlönat arbete räknas inte in.

En viktig fråga i sammanhanget är om all tillväxt är positiv och medför en ökad välfärd. Svaret beror på vilket mål man har för en nation och dess ekonomi. Om målet är att få största möjliga BNP är naturligtvis all tillväxt positiv.
Problemet är att BNP räknar in inte enbart det som bidrar till ett bättre liv utan all verksamhet oavsett om den ur detta perspektiv är närande, d v s bidrar till ett bättre liv, eller om den är tärande, d v s arbete som krävs för att återställa följderna av brott, sjukdom etc.
Om målet däremot är att ge invånarna i en nation bästa
möjliga levnadsvillkor kan BNP bli missvisande.

Annons
Annons
Annons