Annons
Aktieanalys

Daniel Svensson:Tillväxten talar för Beijer Ref

Nya miljöregler driver på affärerna alltmer för kylgrossisten Beijer Ref och bolaget hade redan från början bra fart med stabil organisk tillväxt spetsad med förvärv. Värderingen är dryg men man ska inte underskatta de positiva effekterna av miljöomställningen – eller ledningens vilja att dubbla bolaget ännu en gång.

Publicerad
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering.
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering.


Malmöbolaget Beijer Ref (börskurs 281,50 kronor 30/10) är en grossist inom kylprodukter, luftkonditionering och värmepumpar med drygt 9 miljarder kronor i intäkter och verksamhet i 35 länder. På daglig basis handlar affären mycket om att förse återförsäljare och installatörer med reservdelar till kylaggregat i frysdisken hos till exempel ICA. Det är en stabil och förhållandevis lönsam affär.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering.

Bild 1 av 2

EU inför regler för successiv nedtrappning av den årliga konsumtionen av f-gaser med sikte på att reducera köldmedias klimatpåverkan med nära 80 procent till 2030. Nedtrappningen har just början och men väntas öka takten kraftigt nästa år. FOTNOT: GWP-faktorn, Global Warming Potential, för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med utsläpp av ett kg koldioxid (CO2)).

Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons