Tillväxten kommer vara ett minne blott

Tillväxt är inte en lösning på klimatproblemet – den
är problemet. Lösningen heter omvandling. Vi står inför en nödvändig strukturomvandling av industri och livsstilar, skriver professor Staffan Laestadius.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under ytan i de ständigt resultatlösa klimatdiskussionerna – på hemmaplan såväl som nyligen i Warszava – ligger politikernas oro att den radikala klimatpolitik, som är nödvändig för att motverka klimatförändringarna, ska reducera eller rent av rasera den bräckliga ekonomiska tillväxten inom OECD-området. Den oron är befogad. Det är med den ekonomiska tillväxten – så säger den konventionella visdomen – som resurser skapas för att hantera fördelningskonflikter; det är tillväxten som skapar de nya jobben och det är tillväxten som ger resurser till fler vårdplatser och uppstädande i naturen.

Problemet är att den nuvarande ordningen numera varken levererar tillväxt eller sysselsättning. Och när den levererar tillväxt så baseras den på ökade insatser av fossila bränslen. I tvåhundra år har mänskligheten i absoluta tal trendmässigt ökat användningen av energi i allmänhet och fossila bränslen i synnerhet. Det är oljan och kolet som smörjer ekonomins tillväxtmaskineri och som ligger bakom en mycket stor del av produktivitetsökningarna.

Annons
Annons
Annons