Tillväxten dämpas enligt ny prognos

Vikande export och ett stort negativt lageromslag drar ned den svenska tillväxten påtagligt 2012, enligt en prognos från Erik Penser Bankaktiebolags ekonomer. Det väntas bli en inbromsning från 4,2 procent i tillväxt 2011 till 1,3 procent 2012. Detta tror bankens ekonomer följs av en tillväxt på 2,1 procent 2013.

TT
Publicerad
Annons

Nedgången väntas motverkas av att hushållens köpkraft ökar till följd av lönehöjningar och ett kraftigt fall för inflationen.

Stockholm TT

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons