Tillväxten betydligt sämre än väntat

Sveriges BNP ökade med 1,4 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande tid förra året. Ökningen var klart lägre än väntat vilket fick marknadsräntorna att falla. Den dåliga BNP-siffran sätter ytterligare tryck på Riksbanken att sänka styrräntan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Bedömare hade räknat med att bruttonationalprodukten (BNP, allt som produceras i landet) skulle öka med 2,4 procent. Nu blev första kvartalet klart svagare, till och med svagare än sista kvartalet 2004 då ökningen var 2,1 procent.

Offentliga konsumtionen minskade med 1,2 procent under första kvartalet och hushållens konsumtion ökade med måttliga 0,5 procent - och då var det främst utgifterna för livsmedel som stod för ökningen.
De fasta bruttoinvesteringarna steg för fjärde kvartalet i rad, nu med 7 procent, och bidrog mest till den sammanlagda BNP-ökningen. Även den goda konjunkturen inom byggsektorn bidrog positivt till BNP-uppgången.
Svensk ekonomi har gått igenom en - vad Nordeas ekonomer kallar - minisvacka i slutet av 2004 och första kvartalet i år. Många bedömare har trott att förra årets BNP-tillväxt på 3,6 procent skulle följas av cirka 3 procent både i år och nästa år. För att klara av det hade en tillväxt på minst 2 procent under första kvartalet varit nödvändig.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons