Aktieanalys

Daniel Svensson: Tillväxt skapar sug efter Railcares aktie

Railcare gör underhållsjobb på järnvägen med sin egen unika grävmetod som också fått genomslag i England. Bolaget är riggat för tillväxt framöver och förutsättningarna är goda.

Railcare är ett bolag med bas i Skelleftehamn med 120 anställda verksamt inom järnvägsunderhåll. Aktien finns noterad på Aktietorget och till kursen 125 kronor så ligger börsvärdet på cirka 600 Mkr.

Den stora saken med Railcare är bolagets egna så kallade Railvac-teknik som bland annat används för att renovera järnvägsspår. Railvac-maskinen gör samma jobb som en grävmaskin men använder sig av en kraftig vakuumsug för att frilägga slipers, ta bort ballast, gräva fram kablar med mera.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X