Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Thomas Gür: Tillsätt kommission om invandringen

Professor Assar Lindbeck ledde Ekonomikommissionen som tillsattes av regeringen Bildt 1992. Den skulle kunna stå modell för en ny expertgrupp.
Professor Assar Lindbeck ledde Ekonomikommissionen som tillsattes av regeringen Bildt 1992. Den skulle kunna stå modell för en ny expertgrupp. Foto: BJÖRN LARSSON ASK

KOLUMN

Tillsätt en krisgrupp om invandrings- och invandrarpolitiken vilken består av ett antal fristående experter. Ge dem instruktionen att se över hela processen från immigration till ett inlemmande i det svenska samhället. Ge dem friheten att vända på varenda sten och låt dem inte vara fångna i termer som det har gått troll i som ”integration”, ”diskriminering”, ”rasifiering” eller ”vithetsnormen”. Notera att jag därför använder det gamla begreppet invandrarpolitik.

Låt krisgruppen därefter komma med förslag på förändringar och reformer som just går över hela fältet: Reformer som utgår från att Sverige ska vara ett öppet land som ska både erbjuda en framtid för invandrare som vill göra rätt för sig och en fristad för flyktingar som vill undkomma förföljelse.

Låt också utgångspunkten vara att denna öppenhet måste kunna förenas med att våra samhällsfunktioner och vårt samhällssystem på varje nivå av deras verkansgrad inte ska utsättas för sådana påfrestningar att det riskerar att uppstå oåterkalleliga skador eller icke önskvärda förändringar. Utgå från kommunernas mottagningsförmåga.

Annons
X

Låt därför en sådan krisgrupp lämna förslag på vilka system som ska förändras, vilka försvårar möjligheten att göra rätt för sig, men också vilka regleringar av invandringen som måste till för att sådana skador inte ska uppstå.

Låt Lindbeckkommissionen från 1992 vara en förebild. Den leddes av nationalekonomen professor Assar Lindbeck och fick i uppdrag av regeringen Bildt att som en expertkommission att analysera den då rådande djupa ekonomiska krisen och föreslå åtgärder.

Just sammansättningen och tillsättningen av Lindbeckkommissionen kan också tjäna som förebild. Efter Decemberöverenskommelsen bör det finnas en bred politisk grund att enas kring några namn – annars kan regeringen göra det själv. Vilka som jag anser ska ingå i en sådan krisgrupp är ointressant och jag lämnar det öppet. Men jag skulle använda mig av två kriterier.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det första kriteriet är att undvika ”forskare” som satt det i system att analysera Sverige med utgångspunkt i för detta problemkomplex verklighetsfrämmande begrepp som ”strukturell diskriminering” eller ”den andre” osv. Den insatte förstår vilka namn som därmed exkluderas.

  Det andra kriteriet är att gruppens medlemmar ska vara sådana akademiker är av samma kaliber som de i Lindbeckkommissionen – bland andra Assar Lindbeck själv, nationalekonomerna Torsten Persson och Birgitta Swedenborg och statsvetaren Olof Petersson.

  Krisgruppen måste inte alls innehålla några av dessa namn. Men likväl är det en försynens skickelse att samtliga av dem fortfarande är verksamma som forskare och analytiker. Och de skulle alla platsa.

  Annons
  Annons
  X

  Professor Assar Lindbeck ledde Ekonomikommissionen som tillsattes av regeringen Bildt 1992. Den skulle kunna stå modell för en ny expertgrupp.

  Foto: BJÖRN LARSSON ASK Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X