Annons

Tillsätt en utredning kring internetleverantörernas roll

Förekomsten av oönskat material via internet är omfattande och hindrar att internet utvecklas. En starkt bidragande orsak till detta är att internetleverantörerna åtnjuter långtgående frihet från ansvar. Det skriver Johan Axhamn, doktorand i civilrätt.

Under strecket
Publicerad

Under de senaste tre decennierna har internet utvecklats från ett forskningsnätverk till en grundläggande infrastruktur för enskilda individer, företag och myndigheter. Samtidigt är förmedling av och tillgång till olika slags ”oönskat material” fortfarande relativt oreglerat i svensk rätt. Med oönskat material avses till exempel integritetskränkningar, barnpornografi, information som uppmuntrar till människohandel, terrorism, otillbörlig marknadsföring, olaglig spelverksamhet eller upphovsrättsintrång.

Att den som sprider eller medverkar till spridning av oönskat material har ett ansvar följer av vanliga straff- och civilrättsliga bestämmelser. Vid överträdelser som sker via internet kan det dock ofta vara svårt att spåra den ursprunglige avsändaren. Uppmärksamhet har därför riktats mot vissa av Internets mellanhänder – så kallade internetleverantörer, vilka tillhandahåller uppkoppling mot Internet (internetabonnemang). I en ny rapport som läggs fram idag (16 november) föreslår jag att en statlig utredning tillsätts för att brett se över internetleverantörernas roll och ansvar för förmedling med mera av oönskat material.

Annons
Annons
Annons