Tillsätt en ny Lindbeckkommission

Under strecket
Publicerad
Annons

När ekonomiprofessorn Assar Lindbeck 1993 presenterade Lindbeckkommissionens 113 punkter för att få fart på Sverige var han skeptisk till om programmet skulle få någon större politisk betydelse. I dag kan han glädja sig åt att många av punkterna som föreslogs faktiskt också genomfördes. Några av de viktigaste var att Riksbanken skulle få en självständigare ställning och att kronan skulle få fortsätta att flyta. EMU-medlemskap var inte lika aktuellt för Sverige 1993.

Dagens Industri (9/1) redovisar några av de punkter som ännu återstår. En punkt handlar om att ge Konkurrensverket utvidgade befogenheter och kompetens för att övervaka konkurrensen i hela ekonomin. Även om Konkurrensverket förvisso har blivit tuffare handlar det mycket om att sila mygg och svälja kameler. Stora delar av offentlig sektor består av offentliga monopol, något som verket har svårt att åtgärda.
Ett annat stort problem rör det politiska inflytandet över nyetableringar, exempelvis i kommunerna. Det är svårt att hitta några andra förklaringar än politiska till varför det till exempel skiljer så mycket mellan svenska kommuner när det gäller förekomsten av lågprisbutiker i livsmedelssektorn (prisskillnaden kan innebära 4 000 kronor mer per år för en tvåbarnsfamilj i Stockholm jämfört med Göteborg). Politiska beslut utgör det största hotet mot den fria konkurrensen.
Ett annat område som är tabu är arbetsmarknadslagstiftningen. LO har vetorätt i denna fråga, eftersom man finansierar socialdemokraterna. Ett tredje rör den orättvisa beskattningen av privat förmögenhetsbildning, en beskattning som sakta håller på att förvandla svenskt näringsliv till en utländsk koloni.

Annons
Annons
Annons