”Tillsätt en kraftgeneral för att klara elbehovet”

Foto: Johan Nilsson/TT

Det behövs en rejäl kraft­samling för att på 25 år bygga ett modernt, stabilt, miljö­mässigt och ekonomiskt hållbart elsystem. Det skriver Joachim Nordin, Skellefteå Kraft.

Under strecket
Publicerad
Foto: Paulina Holmgren
Annons

Regeringen har nyligen tillsatt en arbets­grupp för att ta fram en elektrifierings­strategi och en elektrifierings­kommission. Det är ett mycket lovvärt initiativ och kan leda till just de beslut och utpekande av en riktning som är nödvändig för nästa generation Sverige, ett samhälle som drivs av 100 procent fossilfri och förnybar energi. Parallellt växer den teknologi fram som ska hjälpa till att fasa ut fossil­energianvändningen i sektorer som verkat närmast omöjliga att lösa.

Elbehovet i Sverige har legat stabilt runt 140 TWh per år i cirka 30 år. Även om en hel del av det kommande elbehovet kan lösas genom flexibilitet, effektivisering och smarta lösningar så går vi en väsentligt mera elintensiv framtid till mötes. Vi ser hur fler elintensiva industrier och datacenter etableras. Transportsektorn omvandlas, där man nu talar om batteriteknik också i tunga lastbilar. Inom industrin sker elektrifiering såsom inom gruvsektorn och produktion av kolfri järnmalm och stål. Flera rapporter i närtid har bedömt elbehovet och den sammantagna bilden är ett elbehov mellan 180 och 210 TWh per år till 2045. Vi på Skellefteå Kraft bad konsultföretaget Sweco titta på detta och denna bedömning landade på 190 TWh under samma tidsperiod. Nyligen har LKAB presenterat sin idé att tillverka kolfri järnmalm, så kallad järnsvamp. Bara den omställningen kommer, enligt LKAB, förbruka 55 TWh el per år. Det finns en risk att 190 TWh kan vara lågt räknat.

Annons
Annons
Annons