Annons

Tillsätt en fossiloberoendekommission

Regeringen har satt ett mål om en fossilobereonde fordonsflotta. Men ingen vet i dag hur målet ”fossiloberoende” ska definieras, hur vi ska nå målet och vilka styrmedel som ska gälla. Regeringen tycks ha fastnat i ett vakuum mellan transportpolitik, energipolitik och miljöpolitik. Därför bör en brett förankrad fossiloberoendekommission omedelbart tillsättas, skriver Bertil Moldén, vd för Bil Sweden och Anders Ygeman (S), ordförande för riksdagens trafikutskott.

Under strecket
Publicerad

I december 2005 tillsatte den dåvarande regeringen med Göran Persson som statsminister den så kallade oljekommissionen som skulle utarbeta ett övergripande program för att kraftigt minska Sveriges oljeberoende. Anledningarna var flera. Oljeprisets påverkan på Sveriges tillväxt och sysselsättning. Oljans roll för konflikter och osäkerhet i världen. Även potentialen för svenska bränslen som alternativ till oljan. Men framför allt ansågs klimatförändringarna vara ett faktum som alla var tvungna att förhålla sig till. Under Göran Perssons ledning samlades representanter från industrin, facket och akademin. Fordonsindustrin var positiv till Oljekommissionen och bidrog själv mycket aktivt till dess arbete.

Vi står fortfarande inför dessa utmaningar och vår nuvarande regering uttalade för tre år sedan ett mål om att Sverige år 2030 ska ha en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Frågan är central och strategisk för fordonsindustrin som arbetar dagligen med lösningar för att åstadkomma ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Tyvärr har regeringen inte fullföljt sitt uttalade mål. Ingen vet i dag hur målet ”fossiloberoende” ska definieras, hur vi ska nå målet och vilka styrmedel som ska gälla.

Annons
Annons
Annons