X
Annons
X

”Tilliten mellan människor är verklig hårdvara”

Det är mjukvaran hos oss människor som är den verkliga hårdvaran i näringslivet. För länderna i Norden ger den en kraftfull konkurrensfördel. Men som all mjukvara behöver den ständigt uppgraderas, skriver debattörer som utkommer med en bok i ämnet.

Bristande tilltro i affärslivet skapar högre risker och skenande transaktionskostnader. Länderna i Norden är ännu lyckligt lottade, skriver artikelförfattarna.
Bristande tilltro i affärslivet skapar högre risker och skenande transaktionskostnader. Länderna i Norden är ännu lyckligt lottade, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

I en omvärld där tillit är en allt större bristvara är det uppfriskande att tillitsfrågan allt oftare uppmärksammas. Omvärldsklimatet idag handlar om "fejk news", nättroll med nationella uppbackare, tullar, gränshinder, upprivna handelsavtal, korruption, insideraffärer, ökade satsningar på nationell säkerhet och nationella politiska system som lovar men inte levererar. Resultaten speglas i låga förtroendevärden i medborgarundersökningar, och det påverkar i hög grad affärslivet. Bristande tilltro i affärslivet skapar högre risker och skenande transaktionskostnader, i bästa fall. I sämsta fall uteblir samarbete, vilket leder till inbromsning i ekonomin.

Bristande tilltro i affärslivet skapar högre risker och skenande transaktionskostnader. Länderna i Norden är ännu lyckligt lottade, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X