Hela denna artikel är en annons

Tillgångarna som kan bli helt värdelösa

Stranded assets är tillgångar som kan skrivas ner som värdelösa eftersom de på grund av bland annat nya regleringar inte kan utnyttjas. Tillgångarna kan bli en tung belastning för många företag och en avgörande faktor för världsekonomin inom bara några år.
Men vad är egentligen stranded assets och hur kan de påverka världen?

Experter menar att vi är i en ”kolbubbla” och att företag som producerar energi med fossila bränslen är starkt övervärderade

Foto: Martin MuranskyBild 1 av 2

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, menar att klimatmötet i Paris i december är direkt avgörande för vilken påverkan stranded assets ska få på världsekonomin i framtiden.

Foto: NordeaBild 2 av 2

Experter menar att vi är i en ”kolbubbla” och att företag som producerar energi med fossila bränslen är starkt övervärderade

Foto: Martin MuranskyBild 1 av 1
Experter menar att vi är i en ”kolbubbla” och att företag som producerar energi med fossila bränslen är starkt övervärderade
Experter menar att vi är i en ”kolbubbla” och att företag som producerar energi med fossila bränslen är starkt övervärderade Foto: Martin Muransky

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, menar att den finansiella sektorn har ett stort ansvar.

– Vi som förvaltare har en mekanism som vi kan använda för att få företag att till exempel minska sina utsläpp, säger han.

Når inte ”tvågradersmålet”

Stranded assets är en beskrivning för det kapital som blir inlåst om fossilbränslefyndigheter i framtiden måste lämnas i marken för att tillmötesgå målet att jordens temperaturhöjning inte får överstiga två grader.

Det så kallade ”tvågradersmålet” erkändes vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010. Men enligt en rapport från Internationella Energisamarbetsorganet, IEA, är möjligheterna små att hålla tvågradersmålet. Istället är 3,5 grader en realistisk nivå.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, menar att klimatmötet i Paris i december är direkt avgörande för vilken påverkan stranded assets ska få på världsekonomin i framtiden.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, menar att klimatmötet i Paris i december är direkt avgörande för vilken påverkan stranded assets ska få på världsekonomin i framtiden.

Foto: NordeaBild 1 av 1

– Det intressanta är att om man utgår från klimatförändringarna i dag kommer priserna på till exempel olja och gas förändras, de kommer inte bära samma värde i framtiden. Det betyder att vi sitter på tillgångar som kommer tappa värde inom bara några år, säger Sasja Beslik.

Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, menar att klimatmötet i Paris i december är direkt avgörande för vilken påverkan stranded assets ska få på världsekonomin i framtiden.
Sasja Beslik, Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, menar att klimatmötet i Paris i december är direkt avgörande för vilken påverkan stranded assets ska få på världsekonomin i framtiden. Foto: Nordea

Experter: ”Finns en kolbubbla”

I debatten, särskilt i Storbritannien, har det varit stort fokus kring företag som är starkt kopplade till kol. Experter menar att vi är i en ”kolbubbla” och att företag som producerar energi med fossila bränslen är starkt övervärderade.

Enligt brittiska kommittén för klimatförändringar är övervärderingarna ett hot mot världsekonomin och förra året skickade kommittén en varning kring läget till den brittiska regeringen. Sasja Beslik pekar på att en faktor är särskilt viktig: Den politiska spelkartan.

– 90 procent av det fossila bränslet i världen ägs av statliga bolag som inte är börsnoterade. Även om vi skulle sluta investera i olja, kol och gas handlar det bara om 10 procent vi kommer åt. Det är ändå relativt mycket men långt ifrån tillräckligt. Det som finns i till exempel kinesiska och ryska statliga bolag kommer ingen åt. Den överenskommelse som tas under klimatförhandlingarna i Paris kommer spela en oerhört stor roll i det framtida arbetet, säger Beslik.

Han fortsätter.

– Givet behovet av tillväxt framförallt på tillväxtmarknaderna kommer energimixen där fossila bränslen står för en stor del bestå ett bra tag framöver. Vi måste se de fossila tillgångarna som övergångs-bränsle och fokusera på framtida lösningar som är mindre fossiltunga. Kina är trots allt idag ett av de länder i världen som investerat mest i omställningen, säger han.

Vad kan den finansiella sektorn göra för att påverka?

– Den finansiella sektorn har en otroligt viktig roll. Det är viktigt att varje förvaltare har rätt information för att ta korrekta investeringsbeslut. För oss som är långsiktiga aktieförvaltare är det viktigt att ta investeringsbeslut utifrån den riskbild vi har, säger Sasja Beslik.

Läs fler artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Sasja Beslik, klimatmöte 2015embed.scribblelive.com
Annons
Annons
Annons