Annons

Tillbaka på ruta ett

Orsakerna till dagens kalabalik kring euron har varit väl kända i tjugo års tid. De är kopplade till de svaga politiska kompromisser som gjordes när ramverket kring gemensamma valutan lades fast.

Under strecket
Publicerad

Redan i den grundläggande Delors-rapporten (1989) fanns tankegångar som indirekt varnade för dagens akuta problem. Men dessa varningssignaler nonchalerades av de då tongivande politiska ledarna. Francois Mitterrand och Helmut Kohl var angelägna om att få igång projektet och hoppades förmodligen att bristerna efterhand skulle kunna rättas till.

Som ordförande i EU-kommissionen under tio år (1985–95) var Jacques Delors den pådrivande ingenjören bakom både den gemensamma marknadens pånyttfödelse och skapandet av den gemensamma valutan, euro. Två projekt som är nära sammankopplade. För att få ut full effekt av en gemensam inre marknad förespråkade Delors ett gemensamt betalningsmedel på denna marknad.

Annons
Annons
Annons