Tillåt surrogatmoderskap i Sverige

Statens medicinsk-etiska råd uttalar sig enigt för att man bör tillåta donation av befruktade ägg. En majoritet av rådets ledamöter anser också att surrogatmoderskap kan vara etiskt godtagbart, skriver tre representanter för rådet.

Under strecket
Publicerad

I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap ska utredas.

Foto: MALIN BONDE
Annons

Etiska ställningstaganden inom hälso- och sjukvården behöver då och då ses över. Man behöver ta ställning till de nya medicinska metoder som utvecklas, men också till de värdeförskjutningar som sker i samhället. Ny kunskap kan göra att tidigare ställningstaganden kan behöva omprövas.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är rådgivande till regering och riksdag och består av representanter för samtliga riksdagspartier utom SD (som valt att avstå). Experter med bred kompetens inom medicinsk etik är knutna till rådet. 1995 kom Smer med en rapport om behandling av ofrivillig barnlöshet som kom att få stor betydelse för lagstiftningen.

Annons
Annons
Annons