Annons
X
Annons
X

Tillåt kvinnor bli surrogatmödrar

Homosexuella män och singelmän som vill bli pappor bör få anlita en surrogatmamma. Vi anser att detta är en lika viktig mansfråga som en angelägenhet för HBT-världen, skriver två medlemmar i Moderatmännen på Mors dag.

Morsdagsfirandet är en gammal fin tradition som vi i Moderatmännen väljer att uppmärksamma på ett lite annorlunda sätt detta år. Istället för att skicka blommor till mor så vill vi uppmärksamma alla kvinnor runtom i världen som väljer att bli surrogatmamma för att hjälpa bögpar och singelmän att bli fäder.

Frågan om surrogatmödraskap debatteras sedan några år tillbaka inom HBT-världen då det skulle möjliggöra för homo- och bisexuella män, ensamstående eller i parrelationer, att bli fäder. Debatten är en logisk konsekvens av 90-talets kamp för att ge lesbiska kvinnor rätt till inseminering vid svenska sjukhus, en kamp som ingalunda är över då singelkvinnor fortfarande nekas denna möjlighet.

Tankar kring surrogatmödraskap stannar inte bara i teoretiska samtal i homovärlden utan flera bögar blir fäder på detta sätt och allt fler gaykillar får upp ögonen för denna metod.

Annons
X

Då tidigare arrangemang mellan bögar och lesbiska väninnor helt håller på att fasas ut, då kvinnorna väljer Danmark eller får hjälp till föräldraskap i Sverige, återstår endast surrogatmödraskap för de homosexuella män som vill bli fäder då adoption förvisso inte är förbjudet i lag men omöjligt i praktiken. En svensk förening som jobbar med frågan får därför allt fler förfrågningar från gaypar men även singelkillar som vill bli pappor.

Fler och fler i vårt land lever i singelhushåll samtidigt som människor lever allt längre. De demografiska effekterna av dessa förändrade levnadsmönster är lätta att förutspå. Det är därför hög tid att samhället öppnar upp för alternativa vägar till reproduktion: Likväl som att singelkvinnor måste få tillgång till inseminering vid svenska sjukhus måste singelmän kunna bli fäder med hjälp av surrogatmödraskap. Ricky Martin är väl den mest kände ensamstående mannen som valt att bli pappa på detta vis och i USA gör många singelmän, homo- och hetero, samma val. En utveckling som det finns all anledning att tro att den kommer att komma till Sverige.

Den systematiska diskriminering som svenska fäder tycks utsättas för i vårdnadstvister, då myndigheterna ständigt tar mammans parti, har också fått svenska bögar att betrakta surrogatmödraskap som en mer trygg och rättssäker väg till faderskap än att bilda familj med en väninna eller ett lesbiskt par.

Motståndet mot surrogatmödraskap är kompakt från värdekonservativt håll där den heteronormativa 50-talsmodellen med mamma, pappa, och barn ses som den ideala familjekonstellationen.

Från vänsterfeministiskt håll görs istället försök att svärta ner företeelsen genom att kalla den reproduktiv prostitution. I synnerhet den senare gruppens motstånd är helt obegriplig när man ena stunden högljutt – och med rätta – hävdar kvinnans rätt till sin egen kropp vid abort bara för att nästa stund ogiltigförklara samma rätt när en kvinna vill hjälpa ett bögpar att bli fäder. Ett inkonsekvent och helt igenom ologiskt resonemang som självklart inte har någon bärighet inför framtiden men som alltjämt har ett starkt grepp om den svenska debatten.

Inom HBT-världen finns en medvetenhet om denna brist på stringens och det blir än mer påfallande för gruppen homosexuella män som förväntas ta sitt samhälleliga ansvar genom att ekonomiskt bidra till den förda familjepolitiken samtidigt som de själva inte ges några möjligheter till reproduktion.

Vi i Moderatmännen anser att surrogatmödraskap är en lika viktig mansfråga som det är en angelägenhet för HBT-världen. Men framförallt borde denna fråga engagera Alliansens kvinnoförbund då metoden skulle kunna hjälpa alla de kvinnor som av medicinska skäl inte kan vara gravida. Vi kommer alla gånger att göra vårt bästa för att få Moderaterna att i sann liberal anda bredda möjligheterna till föräldraskap för alla medborgare.

URBAN JOHANSSON

STEN HOLMSTRÖM

moderatmännen

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X