Till stöd för individens rätt

Under strecket
Publicerad
Annons

INTEVJU | Gunnar Strömmer
Enskilda människor har fått bättre möjlighet att hävda sina fri- och rättigheter mot staten. Europakonventionen om mänskliga rättigheter har blivit svensk lag, och tack vare EU-medlemskapet förändras mentaliteten i det juridiska Sverige.

Annons
Annons
Annons