Annons
X
Annons
X

”Tidsplan ersätta kärnkraft år 2030”

Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner chattade med SvD:s läsare direkt från Almedalen.

[object Object]
MP:s partisekreterare Anders Wallner. Foto: TT

13:05 SvD Webbredaktion:
Hej, nu kör vi igång chatten!

13:05 Niklas Bergquist:
Det finns flera miljarder människor på jorden som lever i fattigdom och mis. Mot bakrund av detta, hur skall Sveriges välfärd klara av den mera humana och generös migrationspolitik ni förespråkar? Bör vi acceptera en lägre välfärd för att i större omfattning försörja andra länders medborgare här i Sverige?
Anders Wallner (MP):
Hej Niklas! Vi tror tvärtom att Sveriges välfärd är beroende av mer migration och att fler människor kommer till Sverige. Ökad mångfald gynnar både samhällelig och ekonomisk utveckling och skapar arbetstillfällen.

13:05 Linda:
Vilka positioner vill ni ha i regeringen om ni får egen majoritet i nästa val tillsammans med V och S?
Anders Wallner (MP):
Hej Linda! Vi har för avsikt att sitta i nästa regering och då vill vi gärna ha ansvar för områden där man kan driva igenom så mycket grön politik som möjligt.

Annons
X

13:05 Per:
För mig som bor i glesbygd och inte bor innanför tullarna i Stockholm, är jag helt beroende av bilen både till och från jobbet. Det finns inga andra alternativ. Kommer verkligen MP verka för att reseavdraget till och från arbetet ska försvinna?
Anders Wallner (MP):
Hej Per! Nej, Miljöpartiet har inga förslag om att slopa reseavdraget - särskilt inte på glesbygden. Däremot vill vi se över det så att det inte framför allt gynnar just människor som tar bilen i storstadsregioner - och se till att det inte missgynnar de som t ex cyklar till jobbet.

13:08 Magnus:
När får vi se ett samarbete med Alliansen? Alliansen behöver bli grönare. Omöjligt att rösta på er så länge ni håller ihop med sossarna och V.
Anders Wallner (MP):
Hej Magnus! Vi kommer inte att bli en del av Alliansen. Det samarbetet inleddes med helt andra målsättningar än den politik vi står för. Idag är vi ett självständigt grönt parti som är öppet för samarbete med alla demokratiska partier för att driva igenom bra politik.

Jag har personligen väldigt svårt för blockpolitik och tycker att det vore bra om alla partier stod friare i valet 2014 än hur det såg ut 2010.

13:11 Linus:
Jämfört med övriga Europa är lärarlönerna löjligt låga. Hur vill MP agera i den frågan? Hur gör vi skolan mer attraktiv som arbetsplats?
Anders Wallner (MP):
Hej Linus! Vi håller med om att läraryrkets status behöver höjas, delvis genom höjda löner. Vi har i vår skuggbudget avsatt pengar till kommunerna som ska användas till fortbildning för lärarkåren som sedan ska följas av en positiv löneutveckling.

13:13 Paul Rimmerfors:
Det är obegripligt att MP slaviskt följer PR-byråns råd och ligger lågt med kärnkraftens risker. Åsa Romson svarade klart idag i P1, men Fridolin tar inte ordet kärnkraft i sin mun! MYCKET mer kunde göras eftersom MP direkt kunde bli det mest kärnkraftsfientliga partiet och därmed mest framtidsinriktat och det teknikpositivaste partiet. Varför tvekar ni? Kärnkraften är livsfarlig och det fattar alltfler.
Anders Wallner (MP):
Hej Paul! Vi har varken fått eller följt något råd om att ”ligga lågt” med kärnkraftsfrågan. Vi driver fortfarande ett 100% förnybart energisystem som en av våra viktigaste miljöfrågor. (Jag såg en debattartikel från några av våra ledamöter senast härom dagen om kärnkraftens risker och kostnader.)

13:14 Per:
Ni vill ha ”ROT-avdrag för reparation av maskiner”. Vad är det för ”maskiner” ni syftar på?
Anders Wallner (MP):
Hej Per! Det handlar bland annat om disk- och tvättmaskiner, kylskåp, blandare och värmepannor. VI tycker att det behöver bli billigare att reparera än att köpa nytt. Det är bra både för människors ekonomi och för miljön.

13:19 Roland Gustafsson:
Hej Min fråga gäller vilken tidsplan Mp har för avvecklingen av kärnkraften, hur den elen skall ersättas och vad ni uppskattar att elen sedan skall kosta?
Anders Wallner (MP):
Hej Roland! Vår tidsplan är att energieffektivisering och förnybara energislag helt kan ersätta fossila bränslen och kärnkraft år 2030. Vi vill också göra det möjligt att själv producera förnybar energi och leverera tillbaka på nätet - ett sätt för människor att ta kontroll över sin elräkning. Att inte lämna fossilberoendet skulle vara det minst ansvarsfulla, både med hänsyn till miljö och människors ekonomi.

13:20 David:
Hej! Jag tycker ni pratar för lite om grön ekonomi och vad det innebär i stort. Nu är det mer smådetaljer hit och dit. Det kanske är klart inifrån men de flesta är inte pålästa på Mps politik och för många utspel i enskilda frågor kan ha motsatt effekt.
Anders Wallner (MP):
Hej David! Jag håller med, Miljöpartiet behövs i den ekonomiska debatten. Vår roll är att visa hur ekonomin behöver bli långsiktigt hållbar. Det glädjer mig att vår ekonomisk-politiska talesperson Per Bolund här i Almedalen fått pris för bästa småföretagarpolitikern - det är ett gott betyg för vår ekonomiska politik.

13:23 Elsa:
Hej, vad har du för kommentar till debattartikeln i Aftonbladet i dag där tunga MP-namn skriver att partiet inte är tillräckligt radikalt i miljö- och klimatfrågan?
Anders Wallner (MP):
Hej Elsa! Det är bra att partier har ”kärleksfulla kritiker” som trycker på att partiet ska gå längre och fortare fram, så det var en intressant artikel att läsa. Sverige skulle verkligen behöva skärpa miljö- och klimatpolitiken och jag är glad att 46% av människorns i Sverige har högst förtroende för oss i klimatfrågan.

13:24 David:
Demokratifrågan är en av de viktigaste i Miljöpartiets partiprogram, men en fråga som det knappt prata som. Uk:s Cameron sa i går att han var för folkomröstningar (dock bara i EU-frågan). Varför pratar ni inte mer om folkomröstningar och utökad demokrati?
Anders Wallner (MP):
Hej David! Demokratifrågorna var en av anledningarna att jag engagerade mig i Miljöpartiet, för att vi vill se en ökad direktdemokrati i samhället. Den här mandatperioden har vi ett mål om att samtala med 250 000 människor som ska få möjligheten att påverka den politik vi går till val på 2014. Vid driver samtidigt på för fler folkomröstningar på lokal nivå och andra grepp för att fördjupa demokratin.

13:29 Dumokraten:
Hur ska ni göra det lättare för hushållen att källsortera och återvinna sitt hushållsavfall? Här tycker jag inte mycket har hänt på de senaste tio åren, som inte innebär krångligt merarbete.
Anders Wallner (MP):
Hej Dumokraten! Vi driver bland annat på kommunal nivå att kommuner ska samla in matavfall från hushållen för återvinning och att källsorteringsstationer ska finnas nära där folk bor Men jag håller med, det borde utvecklas fler förslag för att det ska vara lättare att göra de miljöbra valen lättare.

13:31 Bjarne:
Ni vill sitta in en regering, bra så, men vilka borgerliga partier ser ni som bra samarbetspartier, eller är det bara vänstern och sossarna som är det reella alternativet?
Anders Wallner (MP):
Det beror på hur det politiska landskapet ser ut 2014. Vi tycker att Sverige ska ha en majoritetsregering och vi vill sitta i den. Vi är principellt öppna för att samarbeta med alla demokratiska partier.

13:36 Thomas:
Hur har ni tänkt att se till att det som bor utanför stadskärnor och på landsbygd skall klara sin vardag när ni vill satsa på spår och höga drivmedels skatter.. Ute på tex Mälaröarna finns varken tunnelbana eller spårvagn... det tar över en timme med buss till närmaste tunnelbana..om det är bra väder vill säga
Anders Wallner (MP):
Hej Thomas! Det stora hotet mot landsbygden är att vara kvar i fossilberoendet med ett stigande oljepris. Vi tycker att regeringen sviker landsbygden genom att inte påbörja den omställningen.

Vi vill att människor på landsbygden - som behöver bilen - ska kunna köra på förnybara bränslen. Vi måste dessutom göra investeringar i spårtrafik så att den trafik som kan köras på spår flyttas över dit.

13:37 Peter:
förnybara energislag helt kan ersätta fossila bränslen och kärnkraft år 2030...hur får du ihop den ekvationen...förklara det gärna..
Anders Wallner (MP):
Läs gärna mer på vår hemsida där vi fördjupar detta: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=192817

13:41 Linda Nurmi:
Ekonomin och arbetsnäringen har ett stort fokus bland både media och politiker idag. Jag uppfattar en inställning både hos media och politiker om att det är ”okej” att prioritera bort miljö- och klimatfrågor när ekonomin oroar världen. Har Miljöpartiet någon strategi för att lyfta fram miljö- och klimatfrågor när ekonomin får all uppmärksamhet?
Anders Wallner (MP):
Hej Linda! Ja, men vi behöver din hjälp. Vi behöver dels förklara hur en hållbar ekonomi och arbetsmarknad hänger ihop med den gröna omställningen. Men vi måste också göra det tydligt att miljö- och klimatfrågor handlar om politiska prioriteringar - och att det därför behövs ett grönt parti i regeringen.

13:41 Anders Wallner (MP):
Tack för alla frågor! Jag ska vidare på andra åtaganden men finns tillgänglig på anders@mp.se eller som ”andwal” på twitter om ni har fler frågor. Ha en fortsatt fin sommardag!

13:43 SvD Webbredaktion:
Där avslutar vi chatten. Vi tackar Anders Wallner och alla läsare som ställt frågor.

Annons
Annons
X

MP:s partisekreterare Anders Wallner.

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X