Annons

Tidsfråga innan överskottet görs till politik

Det finns inga ekonomiska skäl till överskott i statsfinanserna. Därför är det bara en tidsfråga innan någon sida i politiken kommer att försöka locka väljare genom att avveckla detta mål. Det skriver före detta moderata riksdagsledamoten och docenten Anne-Marie Pålsson som i dag presenterar sin bok Överskott till överdrift? på ett lunchseminarium hos Timbro.

Publicerad

Den 14 juni 2010 beslutade riksdagen att i lag införa krav på den offentliga sektorn att visa överskott i sina finanser. Beslutet togs utan debatt och bara en motion lämnades in. I den uttryckte oppositionen inga kritiska synpunkter över förslaget som sådant, bara irritation över att regeringen utestängt den från processen att ta fram förslaget.

Men förstod riksdagen att en lagreglering av ett överskott hos den svenska staten är samma sak som att i lag tvinga en annan sektor i ekonomin till ett lika stort underskott? Ty alla kan inte spara samtidigt! Lika mycket som en sparar måste en annan låna. Det följer av grundläggande bokföringsmässiga samband.

Annons
Annons
Annons