Annons

Tidningarna kommer att ges en digital knuff

För första gången på årtionden kan vi presentera en presstödsutredning där det råder samsyn mellan alla deltagande partier. Tillsammans är vi dels överens om flera förbättringar av de generella villkoren för dagspressen, dels om ett modifierat, modernare driftstöd, skriver företrädare för alliansen och S, MP och V.

Publicerad

I en tid av förändring och svårigheter för nyhetsförmedlingen kan vi konstatera att det inte bara finns ett presstöd som syftar till mer av mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning. Det finns också hinder vilka fördyrar distribution, försämrar tidningars konkurrenssituation på annonsmarknaden och fördyrar digitala prenumerationer.

Våra förslag handlar om att bättre anpassa presstödet till dagens förhållanden och fullföljer därmed de förändringar som genomfördes 2008 genom att stödet numera stimulerar affärsutveckling och startande av nya tidningar. Detta har haft god effekt på lokala en- och fådagarstidningar.

Annons
Annons
Annons