Annons

Tidigare betyg ger inte bättre kunskaper

Riksdag ska inom kort fatta beslut om betyg redan från årskurs 6. Men forskningen pekar mot att det i sig inte förbättrar elevers resultat. Risken är nu stor att satsningar på lärarna begränsas till hur de ska använda det nya betygssystemet. Det skriver Christian Lundahl, docent i pedagogik.

Under strecket
Publicerad

Den 2 december ska riksdagen fatta beslut om en ny betygsskala och införandet av betyg från årskurs 6. Det ärendet är i relation till de oerhörda konsekvenser nya betyg kan få dåligt förberett. Regeringen hävdar att Sverige sätter betyg senare än de flesta länder samt att tidiga betyg är bra för elevernas lärande. Om regeringen tagit till sig resultaten från svensk och internationell bedömningsforskning hade de sannolikt gått betydligt varsammare fram.

Det
expertutlåtande Uppsala universitetet tog fram som svar på regeringens betygsutredning visar att de länder som har tidigare betyg har det därför att de har ett system med primär/sekundärskolesystem, där man byter skolform i år 5 eller 6. Betygen är ett avgångscertifikat i flertalet av dessa länder, och direkt urvalsgrundande i några. Att vi har sena betyg i Sverige beror således på att vi har en 9-årig grundskola och inte en 6-årig primärskola.

Annons
Annons
Annons