Annons

”Tidiga insatser är vägen till färre dödsfall”

Peter Moilanen och Pelle Olsson.
Peter Moilanen och Pelle Olsson. Foto: Pierre Andersson, Olle Johansson

Vi kritiseras för att stå för en hård narkotikapolitisk linje men det stämmer inte. För oss är en human, restriktiv politik en kombination av förebyggande verksamhet, tidig upptäckt och bra vård och behandling, skriver Peter Moilanen och Pelle Olsson i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

I en replik till vår debattartikel om narkotikarelaterad dödlighet skriver Christina Örnebjär och Niklas Eklund att det pågår ett krig mot narkotika och vänder sig mot visionen om ett narkotikafritt samhälle. Begrepp och påståenden som det finns anledning att reda ut. Vi har i jämförelse med många andra länder i Europa en relativt mild straffskala och ringa narkotikabrott leder inte till fängelse, utan böter eller vårdinsatser. Förbudet ska i första hand underlätta tidig upptäckt och är en markering att vi inte ser narkotika som en vanlig konsumtionsvara. Polisens möjlighet att ingripa är därför viktig, men det finns anledning att se över praxis vad gäller påföljder och erbjuda behandling som alternativ till böter och anteckning i belastningsregistret.

En vision om ett narkotikafritt samhälle är just en vision, precis som den nollvision vi har för exempelvis dödsfall i trafiken. Men den anger en ambition och mål om att minska antalet användare, konsumtionen och dödligheten. Visionen har även ett stort folkligt stöd. En Sifo-undersökning från november 2017 visar att 88 procent av befolkningen står bakom ett narkotikafritt samhälle. En bild som bekräftas av dem vi möter runt om i landet.

Annons
Annons
Annons