Annons

Tidiga betyg skadligt för många barn

Att sänka betygsåldern är ett grovt förenklat och ytligt sätt att försöka förbättra uppfyllelsen av kunskapsmålen och andra mål i svenska skolan. Idén är kontraproduktiv och troligen även skadlig för utvecklingen hos många barn. Förslaget andas också en avsaknad av pedagogisk idé. Det skriver Håkan Wiclander, Idéburna Skolors Riksförbund, och Britta Drakenberg, Waldorfskolefederationen.

Under strecket
Publicerad
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT

Utbildningsminister Jan Björklunds förslag nyligen om att skolan ska ge betyg redan från årskurs 4 tycks bortse från hur barn utvecklas. Ett huvudargument som Björklund lyfter fram – att det är viktigt att enskilda elevers problem identifieras tidigt så att de kan åtgärdas – håller vi i grunden med om. Men vi anser att bedömning måste handla om fler aspekter i barns mycket individuella utveckling än enbart det som är mätbart i form av generella betyg. Oavsett hur man gör för att identifiera elever med problem krävs det dessutom fler och större stödresurser än vad som i praktiken finns i skolan idag, för att kunna ta hand om de problem man hittar.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons