Annons

Elisabeth Özdalga:Tidig islamism formades av hot och karisma

Under loppet av ett sekel präglat av koloniseringsförsök formade beduinerna i det nuvarande Libyen en antikolonial motståndsrörelse. En klassisk studie av denna process ger en inblick i islamismens uppkomst och förutsättningar.

Under strecket
Publicerad

Tripolitanien, Cyrenaika och Fazzan, de provinser på vilka det moderna Libyen grundades, kom under senare hälften av 1500-talet och 1600-talet under osmanskt herravälde. På grund av de geografiska avstånden och den sociala och politiska strukturen var det emellertid svårt att vidmakthålla kontrollen över dessa områden.

Som en följd av detta kom under det följande århundradet makten att övertas av guvernören över Tripoli, Ahmad Karamanli. Samtidigt som denne kavalleriofficer formellt erkände Osmanska rikets överhöghet, etablerade han år 1711 ett eget kungarike i Tripolitanien. Karamanlidynastin utvidgade sin makt till att också omfatta Cyrenaika och behöll kontrollen över dessa områden fram till början av 1830-talet. Som ett led i strävandena att hävda sin auktoritet gentemot det osmanska väldet och den brittiska sjömakten stödde Yusuf ibn Ali Karamanli, regent under perioden 1795–1832, Napoleon under hans kampanj mot Egypten 1798.

Annons
Annons
Annons