Tidig engelska stjäl tid från modersmålsträningen

Under strecket
Publicerad
Annons

I debatten om obligatorisk engelskundervisning från årskurs ett har inläggen i viss mån talat förbi varandra. I grunden har nog alla samma utgångspunkt: Sverige bör utvecklas till ett mångspråkigt land där svenska är gemensamt huvudspråk och där medborgarna har goda kunskaper i flera språk. Den grundsynen överensstämmer med riksdagens språkpolitiska mål från 2005 och den nya språklagen.

I det perspektivet ska Folkpartiförslaget bedömas. Små barn kan under gynnsamma omständigheter lära sig flera språk; främmandespråksundervisning kan vara framgångsrik på lägre skolstadier; många svenskar behöver bli bättre på engelska – särskilt den specialiserade fackengelska man ofta använder i sitt yrke. Ja, visst.

Annons
Annons
Annons