Recension

MauriceTiden mogen för det homosexuella temat i Forsters ”Maurice”

I den postuma boken ”Maurice”, vars homosexuella tema inte lämpade sig för det tidiga 1900-talets England, bearbetar Forster mellanmänskliga relationer och klasskillnader. Det är bitvis glimrande litteratur, tycker Therese Eriksson om romanen som först nu har översatts till svenska.

Under strecket
Publicerad
Edward Morgan Forster tillhörde Bloomsbury-gruppen, den krets av nytänkande författare, kritiker och filosofer, som bildades i Bloomsbury i London strax efter förra sekelskiftet med kända namn som Virginia Woolf och ekonomen J M Keynes.

Edward Morgan Forster tillhörde Bloomsbury-gruppen, den krets av nytänkande författare, kritiker och filosofer, som bildades i Bloomsbury i London strax efter förra sekelskiftet med kända namn som Virginia Woolf och ekonomen J M Keynes.

Foto: FOTO: IMAGO/UNITED ARCHIVES
Annons

När Susan Cain i sin bok ”Tyst” vill slå hål på myten om den introverta människan som en socialt inkompetent varelse, gör hon det genom att hänvisa till den ”utpräglat introverte” E M Forster. Hon exemplifierar med ledordet för en av Forsters mest älskade romaner, ”Howards End”: ”Only connect!” Detta Forsters credo (som i den svenska översättningen av romanen lyder ”Se sambandet” och därmed olyckligt har förlorat den relationella aspekten), genomsyrar hans författargärning vars grundläggande tema är just förbindelse; mellan människor, mellan hjärta och huvud och mellan arbete och konst, för att låna Forster-entusiasten Zadie Smiths beskrivning.

Det är ett särskilt lyckat exempel Cain får fatt i, när hon placerar Forster i de introvertas skara. Edward Morgan Forster (1879–1970) var inte bara typiskt introvert i den meningen att han var en inåtvänd person som ändå, om än ofta under tystnad, deltog i centrala sociala sammanhang, bland annat som en av medlemmarna i Bloomsburygruppen. Även hans romaner har ett tydligt introvert grundackord, fyllda av människor som lever ”inuti sig själva”, självständiga i sin tillit till det egna jaget, men också med en pockande längtan efter att få förenas med andra människor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons