Annons

Tiden är knapp för ”Condi”

Den utmätta tiden blir allt knappare för den amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice. Utsikterna att få till stånd ett israelisk-palestinskt fredsavtal ter sig försvinnande små, men Rice framhåller att framstegen i Irak är mycket lovande.

Publicerad
Foto: AP

Läs mer om Irakkonferensen:

Foto: AP Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons