Annons

Mikael Smedbäck:Tid och rum försvann med Einsteins formel

Albert Einstein åstadkom för 100 år sedan ett skred i vår syn på världen med sin speciella relativitetsteori. Rum och tid smälte samman till en odelbar rumtid, och fysikerna fann sig sitta med helt nya problem som först nu ser ut att vara på väg mot en möjlig lösning.

Under strecket
Publicerad

I år är det 100 år sedan Albert Einstein publicerade sin speciella relativitetsteori och med den ett nytt sätt att se på världen. Rum och tid smälte samman till en odelbar rumtid, som ersättning för Isaac Newtons idéer om ett absolut rum och en absolut tid som separata storheter. Borta var varje spår av en absolut referensram för ljusets hastighet. I stället menade Einstein att en ljusstråle alltid avlägsnar sig från varje observatör med samma hastighet, oavsett hur fort man springer efter den.

Ändå stod nödvändigheten av en mer allmän teori tidigt klar för Einstein. Den speciella relativitetsteorin, sprungen ur nödvändigheten av att förena Galileo-Newtons rörelselagar med elektromagnetismen, gav nya fundamentala insikter om strukturen hos rummet och tiden. Men den tycktes vara på kollisionskurs med en annan klassisk teori: Newtons gravitationsteori.

Annons
Annons
Annons