Tid för eftertanke

I dagens massmediesamhälle talas det mycket om interaktivitet, medan kontemplation betraktas som klandervärd passivitet. Men ett ­automatiserat interagerande är inte nödvändigtvis mer ­aktivt än ett eftertänksamt förhållningssätt, menar Ulf Eriksson.

Publicerad
Annons

Under modern tid har en tanke om konsten varit enormt inflytelserik: konsten är en aktivitet, det vill säga ett fritt handlande som förändrar något. En mäktig modern tradition säger att konsten skall spegla verkligheten utan att förvränga den. Endast genom att inte förvränga kan konsten påverka samhället, exempelvis genom att belysa oegentligheter.

Denna den ärliga spegelns tradition har haft en kontrahent som med starka argument hävdat motsatsen: endast genom att förvränga och framtvinga nya synsätt kan konsten förändra tillvaron.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons