Tom Hedlund:Thoursie lät reformerna gå före dikten

Poeten Ragnar Thoursie valde tjänstemannabanan för att förändra samhället. Samtidigt fanns skrivandet som en ständig underström – från debuten 1945 till den sista diktsamlingen, som gavs ut förra året.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Med bara några dagars mellanrum har två av våra största poeter avlidit – Bengt Emil Johnson och Ragnar Thoursie. Med Thoursie försvann den sista och mest mytomspunna representanten för det litterära 1940-talet. Modernismen hade i sina olika former och i olika steg etablerats i den svenskspråkiga poesin sedan några decennier, även om man kanske inte ska överdriva brottet med en gammal tradition. Den bildtäta 40-talismen är nu en del av den tradition ur vilken dagens poesi har vuxit fram.

Ändå kan man fortfarande haja till inför Ragnar Thoursies dikter från 40-talet och det begynnande 50-talet. De två diktsamlingarna ”Emaljögat” (1945) och ”Nya sidor och dagsljus” (1952) rymmer en poesi som trots sitt tidstypiskt täta bildspråk ofta tycks ta associativa kliv på ett sätt som gör den tidlös, fast den på sitt sätt också är strängt tidsbunden.

Annons
Annons
Annons