Nalle Valtiala:Thoreau vittne till växthuseffekten

På 1850-talet gjorde författaren Henry David Thoreau noggranna naturobservationer från sitt hem i Concord. 160 år senare utgör de ovärderligt jämförelsematerial i studiet av värmeökningens effekter.

Publicerad
Thoreau står kvar i brons framför en replik av sin hydda vid Walden pond, där han levde ensam 1845–1847.

Thoreau står kvar i brons framför en replik av sin hydda vid Walden pond, där han levde ensam 1845–1847.

Foto: Michael Dwyer / Alamy
Annons

Är den globala temperaturökningen en accelererande linjär process orsakad av människan, eller rör det sig om naturliga fluktuationer? I den allmänna debatten står åsikt mot åsikt, men inom det internationella forskarsamfundet ter sig sambandet allt klarare. Den minoritet som bortser från förändringarna förefaller lierad med kommersiella intressen. Än så länge har bristen på politisk enighet omöjliggjort ett hållbart klimatavtal, men förhoppningsvis kan ett sådant ingås innan uppvärmningen av atmos­fären överskridit the point of no return. Om detta lyckas står mänskligheten i bestående tacksamhetsskuld till de trägna forskare i många länder som följt kallelsen att tänka globalt och handla lokalt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons