Annons

Texterna som är allas och ingens

Publicerad

År 1968 publicerade Roland Barthes den inflytelserika essän ”La mort de l’auteur” (Författarens död), där han motsatte sig fixeringen vid författarens avsikter och biografiska sammanhang i läsningen av litterära texter, inte minst inom den rådande litteraturkritiken. Han menade att idén om ”författaren” är ett hjärnspöke i individualismens och kapitalismens anda, och att den begränsar den fria läsningen.

På många sätt var det en önskedröm präglad av sin tids radikalism, och utvecklingen har väl snarare gått i motsatt riktning. I dag ligger det nära till hands att tala i termer av popstjärnestatus och varumärken beträffande författarskap, och bokbranschen är fullt medveten om att ett känt namn ofta kan vara viktigare än själva innehållet när det gäller att väcka intresse. Ryktet om författarens död är med andra ord betydligt överdrivet.

Annons
Annons
Annons
Annons