Annons

Testa e-röstning redan i valet 2014

Vi är övertygade om att Sverige är redo att införa e-röstning i valet 2018, som ett försök, och det är inte helt otänkbart att man redan i valet 2014 skulle kunna välja ut 10 kommuner som kan testa e-röstning, skriver tre M-ledamöter i vallagskommittén.

Under strecket
Publicerad

Sedan 2011 har vi som ledamöter i en parlamentarisk vallagskommitté tillsammans med ledamöter från alla partier i Sveriges Riksdag, genomfört en översyn av delar av valsystemet i Sverige. Arbetet börjar nu lida mot sitt slut och kommittén är redo att lägga fram förslagen. Ett av flera förslag som övervägs är att införa en möjlighet till elektronisk röstning i Sverige, så kallad e-röstning. Det är en reform som länge har efterfrågats av medborgare som vill kunna rösta enklare i Sverige.

För att e-röstning ska tillåtas krävs att de grundläggande principer som valsystemet bygger på kan upprätthållas. För att e-röstning ska kunna införas i Sverige är vår utgångspunkt att elektroniska val ska följa alla principer för demokratiska val och folkomröstningar. Möjligheten att även fortsättningsvis rösta på det vis man gjort hittills kommer att kvarstå. E-röstning är tänkt att bli ett komplement och inte ersätta dagens system.

Annons
Annons
Annons