Testa dig själv: Är du en bra lyssnare?

Varje fråga handlar om ett visst beteende i en lyssnarsituation. Svara ärligt på hur ofta (nästan alltid, nästan aldrig, ibland) du brukar bete dig på det beskrivna sättet. Jämför dina svar med ”svarsnyckeln” och se hur många poäng du får.

Under strecket
Publicerad
Annons
 1. Brukar du tänka på vad du ska säga härnäst medan den andre pratar?
  Ja, nästan alltid
  Nej, nästan aldrig
  Ibland
 2. Brukar du sluta lyssna när folk säger saker som du inte håller med om?
 3. Brukar du lära dig något från varje person du möter, om så bara lite grann?
 4. Brukar du hålla ögonkontakt med personen som pratar?
 5. Brukar du bli väldigt medveten om dig själv i konversationer med en person eller i små grupper?
 6. Brukar du ofta avbryta den som talar?
 7. Brukar du somna eller dagdrömma under möten eller presentationer?
 8. Brukar du upprepa muntliga instruktioner ­eller meddelanden du fått för att försäkra dig om att du hört rätt?
 9. Brukar du tillåta den som talar att ventilera sina negativa känslor gentemot dig utan att gå i försvarsställning eller bli spänd?
 10. Brukar du lyssna efter meningen bakom talarens ord genom att iaktta dennes gester och ansikts­uttryck?
 11. Brukar du känna dig frustrerad och otålig när du talar med personer från andra kulturer?
 12. Brukar du fråga efter betydelsen av främmande ord och jargongartade ­uttryck?
 13. Brukar du försöka ge intryck av att lyssna när du faktiskt inte gör det?
 14. Brukar du lyssna till den som talar utan att bedöma eller ­kritisera?
 15. Brukar du börja ge råd utan att ha blivit tillfrågad?
 16. Brukar du notera det sinnestillstånd som talar befinner sig i (nervös, stressad, irriterad osv)?
 17. Brukar du låta talarens fysiska uppenbarelse och manér distrahera dig?
 18. Brukar du komma ihåg en ­persons namn efter att ni hälsat ­på varandra för första gången?
 19. Brukar du anse dig veta i förväg vad talaren kommer att säga och därför sluta att lyssna?
 20. Brukar du känna dig obekväm om det uppstår en tystnad i samtalet?

Poängräkning: Jämför dina svar med dem i listan nedan. Stämmer dina svar överens med dem på listan får du en poäng. Om du har svarat ”ibland” får du en halv ­poäng.

Annons
Annons
Annons