Test för prostatacancer ifrågasätts fortfarande

Osäkerheten om massundersökningar med PSA av friska män för att leta prostatacancer är bra eller inte består fortfarande. De två hittills största studierna ger motsägande resultat och konflikten lär fortsätta.

Under strecket
Publicerad
Annons

Denna vecka presenteras de första resultaten av två stora masstestningar med PSA (prostataspecifikt antigen) vid en europeisk urologkonferens i Stockholmsmässan i Älvsjö. Den ena omfattar 182 000 män i sju länder i Europa (däribland Sverige), den andra gäller 76 000 amerikanska män. I båda har cirka hälften av deltagarna fått regelbundna mätningar av PSA-halterna i blodet för att upptäcka eventuella prostatacancertumörer. Övriga har varit kontroller utan screening.

Slutsatserna efter nio respektive elva år är motsägelsefulla. Den europeiska studien visar på en viss effekt: 20 procent lägre dödlighet i prostatacancer bland de PSA-testade, motsvarade sju färre dödsfall per 10 000 screenade. I den amerikanska undersökningen däremot sågs ingen skillnad överhuvudtaget.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons