Terrorutredning får kritik

Hur Sverige ska hantera ett terroristangrepp är oklart. Flera tunga myndigheter sågar nu 11-septemberutredningens förslag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Utredningen är bristfällig och slarvig, och om ett kapat plan skjuts ned måste regeringen kunna ställas till ansvar, menar Ann-Louise Eksborg, generaldirektör vid Krisberedskapsmyndigheten KBM. I somras överlämnade justitierådet Johan Munck sin utredning om beredskapen vid ett terroristangrepp. Utredningen tillsattes efter attackerna mot USA den 11 september 2001 för att se över Sveriges beredskap vid ett terrorangrepp och tittade bland annat på hur militären ska agera och samarbetet mellan militär och polis. Ett av de mer kontroversiella förslagen var att militärerna ensamma skulle kunna fatta beslut om att slå till mot terrorister. Ett exempel är att man skulle kunna skjuta ned ett kapat flygplan om det var bråttom. Det beslutet skulle militären kunna ta själv utan regeringen om det var bråttom, menade Johan Munck. - Det är ett beslut som alltid måste fattas på politisk nivå. Det kan man inte lägga på en tjänsteman eller en officer. Det är fel, eftersom ett sådant beslut bara kan fattas av regeringen, säger Ann-Louise Eksborg. Bakgrunden till det förslaget var att regeringen bara kan fatta beslut om minst fem ministrar deltar i regeringssammanträdet och att det kanske inte skulle finnas tid att kalla samman hela regeringen vid ett sådant fall. Men då vore det bättre att se över grundlagen, menar Ann-Louise Eksborg, för någon politiker måste kunna hållas ansvarig för ett sådant beslut där oskyldiga kan dö. KBM är också kritisk till att utredningen är ”oerhört inriktad mot användandet av militära resurser”.

Annons
Annons
Annons