Terror stoppar inte globalism

Under strecket
Publicerad
Annons

Globalisering har blivit ett tidens snackord. I vänstermytologin har begreppet ersatt 1968 års monopolkapital som den store Satan, medan marknadsekonomiskt lagda debattörer ser denna världsutvecklingens andra internationaliseringsfas som en naturlig fortsättning på 1900-talets långa våg av företagsamhetens spridning över jorden.
Det har gått fort att marknadisera och liberalisera världen. På bara ett sekel har de flesta länder dragits in i demokratisk gemenskap i den moderna ekonomin. Snart har hälften av jordens befolkning lyft sig ur den fattigdom som för hundra år sedan gjorde de flesta samhällen mycket jämlika; nästan alla var lika fattiga. Det mesta av samhällsutveckling har ägt rum efter kapitalismens och näringsfrihetens genombrott i västvärlden. Detta är ett stort intellektuellt och politiskt problem för socialister.

Annons
Annons
Annons